Estudi de gravació

Cursos

última actualització 11-08-2018

Curs de noves tecnologies aplicades a l’estudi de l’instrument.

Des de sempre la tecnologia ha ajudat el músic a millorar, des de les ferramentes necessàries per a fer els instruments a invents com el metrònom (any 1812 o 1816?) o diapasó (1711) Els últims anys la tecnologia ha evolucionat vertiginosament i cada vegada és més fàcils d’utilitzar, especialment en el camp de l’ educació.

Estes ferramentes no són indispensables per a millorar, però ens poden ajudar en un bon nombre de situacions, igual que una bona tècnica d’estudi.

En què ens poden ajudar:

-Assajar de manera més clara qualsevol passatge d’un passacarrer, obra de concert o exercicis per a classe.

-Aprendre o millorar la improvisació.

-Canviar de to o de tempo una peça per adequar-la a les nostres necessitats.

-Memoritzar diferents veus d’alguna obra.

-Millorar l’afinació, expressió i tempo.

-Cultivar el gust musical.

Materials bàsics necessaris:

Mòbil o portàtil o PC (amb micròfon USB o targeta de so + micròfon) i auriculars.

Pitchlab, per què és millor que un afinador tradicional?

Diversos són els motius que fan que el Pitchlab siga millor; per una part el fet de poder vore les notes al moment, si bé en un principi és un poc complex si no coneixem les notes reals del instrument en cas de ser transpositor, poc a poc vas memoritzant la posició on es troba cada nota.

-Ens permet fer escales molt ràpides i vore clarament el que passa en cada nota (es pot ajustar la velocitat de la captura).

-Mostra diferents veus al mateix temps (fins 3 o 4 veus) remarcada la que més proximitat tinga. Això vol dir que si el teu instrument està més a prop es remarcarà la línia amb més intensitat.

-Es pot vore clarament l’atac.

-Si la nota oscil·la, cau o puja.

-Analitzar vibrat teu o d’altres intèrprets per a després reproduir-lo/imitar-lo.

-Esbrinar possibles defectes en l’embocadura com vibrats musculars incontrolats, posició incorrecta dels llavis respecte a la canya.

-Comprovar deficiències en l’instrument mitjançant els trinats (sempre una vegada estiga corregida l’embocadura) nivell avançat.

Altres possibilitats no a temps real::Melodyne, Sonic Visualizer (multiplataforma) per a PC.

Simples: gStrings Free (mòbil)

N-tracks, garageband o qualsevol que suporte gravació amb vàries pistes (multitrack) i claqueta com a mínim.

La practicitat de tindre al mòbil un programa amb el qual podem gravar diverses veus, ritmes de tabal o percussions fa d’aquest tipus de programa una bona ferramenta per a portar sempre darrere.

Practiquem in situ amb el programa, gravem una peça, dolçaina sola o amb tabal.

La latència ens pot donar prou de maldecaps, contem amb un “corrector de latència”, cal provar-ho sense auriculars, però seria convenient també amb auriculars arrimant l’ auricular al micròfon per si canviara alguna configuració interna del SO al connectar-se els auriculars.

Hi ha N-tracks versió d’escriptori.

Audacity (lliure)

Les ferramentes que més ens poden aprofitar són a la casella ‘efecte’.

-Canviar de to una peça, tant per tonalitat, semitons, freqüència o percentual.

-Canvi de velocitat, percentual, multiplicació.

-Canvi de temps, percentual, pulsacions per minut (canvi de tempo, per ex. negra igual a…) i longitud (segons)

De vegades necessitem canviar el to d ‘una peça.

Músic speed changer

Molt simple, però molt útil.

-Canvi de temps per semitons

-Canvi de temps percentual.

-Capacitat de fer un loop al vol.

Ardour

El millor programa lliure (que no gratuït) multiplataforma per a edició i mescla.

Treballem amb els plugins bàsics per a millorar el so i de quina manera ens pot ajudar a l’hora d’afrontar una actuació en directe, un arranjament, una producció, etc…

Musescore

El millor programa lliure (que no gratuït) per a l’ edició de partitures.

Té un programa parell per a visualitzar partitures al Google Play, molt útil a l’hora d’assajar una peça que tinguera moltes veus a percussions diverses

Veiem com són les funcions principals sense interioritzar massa en el programa.

Maneres de composar en les quals, l’ editor de partitures ens ajuda i no cal que siga la principal ferramenta.

Altres recursos:

Programari per a entrenar l’oïda com My ear trainer, Perfect ear trainer, etc… Buscar a l’instal·lador de programes qualsevol programa d’entrenament auditiu, hi han moltíssims.

Recerques al Youtube de pistes per estils afegint “backing track” per a tindre una base i poder improvisar o crear melodies.

Aplicacions:

pitchlab https://pitchlab-lite.uptodown.com/android/descargar

n-tracks https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ntrack.studio.demo&hl=es&rdid=com.ntrack.studio.demo

Music speed changer https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smp.musicspeed&hl=es_419

Metronome beats https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andymstone.metronome
ardour https://community.ardour.org/download
audacity https://www.audacityteam.org/download/
Musescore https://musescore.org/es/download